Czym jest hipoksja i jak ją wykorzystać?

Hipoksja: to zjawisko niedoboru tlenu w tkankach w stosunku do zapotrzebowania organizmu.

Ekspozycja organizmu na warunki hipoksji, zarówno w spoczynku (podczas spania lub relaksu), jak i w połączeniu z wysiłkiem fizycznym, przyczynia się do uruchomienia w organizmie licznych mechanizmów przystosowawczych. Zmiany te przyczyniają się do zwiększenia skuteczności tradycyjnych metod treningowych i terapeutycznych. Głównym regulatorem przebiegu adaptacji do stanu hipoksji jest transkrypcyjny czynnik indukowany niedotlenieniem (HIF – ang. hypoxia inducible factor). Czynnik ten uważany jest za aktywator ponad stu genów w organizmie człowieka, stąd szeroki zakres zastosowania środowiska hipoksycznego jako środka ergogenicznego i terapeutycznego.

Wykorzystanie efektu hipoksji znane jest sportowcom wyczynowym na całym świecie, którzy w celu poprawy wydolności, trenują w górach bazując na naturalnym rozrzedzeniu powietrza. Przebywanie na określonej wysokości pozwala im zwiększyć wydolność organizmu, a w konsekwencji bić rekordy w swoich dyscyplinach.

hipoksja hipobaryczna 
(FIO2=20,9%, PB<760mmHg), 
hipoksja normobaryczna 
(FIO2<20,9%, PB=760mmHg)

Jako producent technologii wykorzystujemy wiedzę najlepszych ekspertów w kraju, aby wspierać centra sportowe, indywidualnych zawodników i trenerów w podnoszeniu jakości przygotowań treningowych. 

Nagroda Nobla za Hipoksję w 2019r. w dziedzinie Medycyny i Fizjologii.

W 2019 roku William Kaelin, Peter Ratcliffe i Gregg Semenza otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Nagrodzono ich za Za odkrycie procesów wyczuwania przez komórki stężenia tlenu w środowisku i adaptowania się do jego zmian.

W uzasadnieniu podkreślono, że tlen jest podstawowym pierwiastkiem i jego rola dla żywych organizmów była znana od dawna, jednak nie było wiadomo, jaki jest mechanizm radzenia sobie komórek z wahaniami poziomu tlenu oraz z jego niedoborem. 

Jest to istotne ponieważ dostęp komórek do tlenu podlega częstym zmianom, więc muszą one nieustannie do tego się przystosowywać.