Hipoksja w Fizjoterapii

Stymulacja tlenem jest również ważną częścią procesu rehabilitacji, z którego korzystają zawodowi sportowcy na całym świecie.

Trening hipoksyczny umożliwia odciążenie aparatu ruchu przy jednoczesnym utrzymaniu dużego obciążenia układu krążeniowo-oddechowego, co zapewnia utrzymanie jego sprawności w trakcie procesu rekonwalescencji.

Dzięki temu można w znaczący sposób ograniczyć́ spadek formy sportowej spowodowany wyłączeniem z procesu treningowego. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w sporcie zawodowym, gdzie rehabilitacja sportowca to prawdziwy wyścig z czasem.

Rehabilitacja pourazowa to walka z czasem, dlatego powrót do formy w warunkach hipoksji zapewni:

  • podtrzymanie sprawności układu krążeniowo-oddechowego podczas kontuzji,
  • skrócenie czasu rekonwalescencji,
  • obciążenie układu krążeniowo-oddechowego niewielkim bodźcem mechanicznym,
  • poprawę pracy układu immunologicznego,
  • poprawę profilu lipidowego,
  • poprawę paramentrów snu.