Hipoksja

To zjawisko niedoboru tlenu w tkankach w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Wykorzystanie efektu hipoksji znane jest sportowcom wyczynowym na całym świecie, którzy w celu poprawy wydolności, trenują w górach bazując na naturalnym rozrzedzeniu powietrza. Przebywanie na określonej wysokości pozwala im zwiększyć wydolność organizmu, a w konsekwencji bić rekordy w swoich dyscyplinach. 

Czym jest AirZone

AirZone to rozwiązanie technologiczne, które pozwala na modyfikację składu powietrza atmosferycznego poprzez obniżenie (hipoksja) lub podwyższenie (hiperoksja) procentowego stężenia tlenu. Dajemy możliwość symulacji warunków wysokogórskich w dowolnych przestrzeniach, nie ograniczając przy tym swobody ruchu i komfortu osób korzystających, czego nie zapewniają kapsuły, maski lub namioty.

Jesteśmy największym popularyzatorem treningu wysokościowego w Polsce.

Co daje trening wysokościowy

Trening wysokościowy jest idealnym przygotowaniem do maksymalizacji wyników. Może on zwiększyć wytrzymałość sportowców, szybkość, czas reakcji i poprawić regenerację oraz znacząco wspomóc w rehabilitacji po kontuzji. Trening wysokościowy nie jest już tylko narzędziem dla elitarnych sportowców. Praktyka poparta badaniami pokazuje, że może być stosowany do poprawy wyników u sportowców o różnym poziomie umiejętności, w szerokiej gamie dyscyplin sportowych.

Ekspozycja organizmu na warunki hipoksji, zarówno w spoczynku, jak i w połączeniu z wysiłkiem fizycznym, przyczynia się do uruchomienia w organizmie licznych mechanizmów przystosowawczych. Zmiany te przyczyniają się do zwiększenia skuteczności tradycyjnych metod treningowych i terapeutycznych. Głównym regulatorem przebiegu adaptacji do stanu hipoksji jest transkrypcyjny czynnik indukowany niedotlenieniem (HIF – ang. hypoxia inducible factor). Czynnik ten uważany jest za aktywator ponad stu genów w organizmie człowieka, stąd szeroki zakres zastosowania środowiska hipoksycznego jako środka ergogenicznego i terapeutycznego.