Hipoksja we wspinaczce wysokogórskiej

Po przekroczeniu wysokości 2500 m n.p.m., gwałtownie wzrasta ryzyko wystąpienia ostrej choroby wysokościowej. Ponadto nieprawidłowa aklimatyzacja do wysokości może skutkować́ rozwojem wysokościowego obrzęku mózgu, jest to stan, który może bezpośrednio zagrażać́ życiu.

Adaptacja zgodna z protokołem Live High – Train Low (LHTL) w AirZone jest doskonałym narzędziem w procesie przygotowań przed wyjazdem na duże wysokości. Organizm poddany wpływowi bodźca, który jest analogiczny do tego w górach wysokich uruchamia szereg procesów przystosowawczych ułatwiających późniejszą aklimatyzację.

Celem procesu aklimatyzacyjnego jest dostosowanie się̨ do nowych warunków środowiskowych. Dzięki temu, że proces ten zostanie wspomagany przed wyjazdem w góry, spadek wydolności fizycznej oraz ryzyko rozwoju ostrej choroby górskiej zostają w znacznym stopniu zniwelowane.